Bortimellom   |   Innimellom   |   Midtimellom   |   Veggimellom   |   Innmaristor   |   Faste vikarer 

 

Kontoret

Ann Christin Johansen Ann Christin Johansen
Daglig leder

Ann Christin er utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Vestfold, med fordypning innen drama og musikk. Hun har i tillegg en videreutdanning i barnehageledelse og barnehageutvikling ved Høgskolen i Finnmark. Som daglig leder har Ann Christin hovedansvaret for barnehagens daglige drift.

 

 

 

 

Kristina Konradsen
Fagleder

Kristina tok sin førskolelærerutdanning ved Høgskolen i Vestfold, med fordypning innen organisasjon og ledelse. Hun har tatt videreutdanning i migrasjonspedagogikk, veiledningspedagogikk og spesialpedagogikk. Som fagleder har Kristina ansvar for internopplæring og veiledning av alle ansatte, i tillegg til å følge opp alle som er inne i interne eller eksterne kompetansefremmende tiltak.
Kristina skal i perioden 2014 – 2017 gjennomføre en master i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

 

 

 

Bortimellom

Monica Saglie Næss
Barnehagelærer

Monica er utdannet førskolelærer ved Dronning Mauds Minne med musikk som fordypning, og har videreutdanning i småbarnspedagogikk. Monica er praksislærer for studenter fra Høgskolen i Vestfold og er barnehagekorets eminente leder.

 

 

 

 

Christin Skogen BorgersenChristin Skogen Borgersen
Barnehagelærer

Christin er utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Vestfold, avdeling Larvik (Tollboden). Denne utdanningen tar utgangspunkt i en Reggio Emilia – inspirert pedagogikk. Christin har gått estetisk linje med fordypning i musikk.

 

 

 

 

 

Anne Berit Pettersen
Medarbeider

Anne Berit er utdannet hjelpepleier gjennom sin videregående opplæring og jobber som medarbeider på Bortimellom.

 

 

 

 


Merethe Rimork Wiig

Fagarbeider

Merethe er fagarbeider og tok fagbrevet sitt gjennom videregående opplæring.

 

 

 

 

Kristine Bergene

 

Kristine Bergene
Lærling

 

 

 

 

Kristine Bergene

 

Marianne Olsen
Lærling

 

 

 

  

  

Innimellom

Ine Andersen
Barnehagelærer

Ine tok førskolelærerutdanning ved Høgskolen i Vestfold, med fysisk fostring som fordypning. Hun er praksislærer for førskolelærerstudenter ved høgskolen.

 

 

 

 


Trude Lie Larsen

Barnehagelærer

Trude tok sin førskolelærerutdanning ved Høgskolen i Vestfold med fordypning i organisasjon og ledelse.  Hun har grunnfag i norsk og sosiologi i tillegg til en videreutdanning i veiledningspedagogikk. Trude er praksislærer for studenter fra høgskolen.

 

 

 

 
Lena Christine Helland
Fagarbeider

Lena har gjennomgått internopplæringen og er ansatt som fagarbeider.

 

 

 

 


Heidi Halvorsen
Medarbeider

Heidi er ansatt som medarbeider.

 

 

 

 

Ronja Melanie Henriksen


 

 

 

 

Sylvia Brenna

 

 

 

 

 

 

Midtimellom

Marthe Kristiansen Strøm
Barnehagelærer

Marthe er utdannet barnevernspedagog ved Høgskolen i Telemark, og har tatt videreutdanning i barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk ved Høgskolen i Vestfold for å bli godkjent førskolelærer. Hun har også tatt 10 studiepoeng med psykologi ved NTNU.

 

 

 


Kristina Ekmann Holm

Fagarbeider

Kristina har gjennom videregående opplæring hatt fokus på de estetiske fagene. Hun har gjennomført internopplæring og er ansatt som fagarbeider.

 

 

 

 


Christer Guldbrandsen

Fagarbeider

Christer er ansatt som fagarbeider og tok fagbrevet sitt gjennom videregående opplæring.

 

 

 

 

Kjetil Sandvand
Barnehagelærer

Kjetil er utdannet grafisk designer og har senere tatt førskolelærerutdanning ved Høgskolen i Vestfold, avdeling Larvik. Denne utdanningen tar utgangspunkt i en Reggio Emilia – inspirert pedagogikk. Kjetil har gått estetisk linje med fordypning i forming.

 

 

 Birgitte Linnestad Aasrum

Barnehagelærer

Birgitte tok sin førskolelærerutdanning ved Barnevernsakademiet i Oslo. Hun har ansvar for veiledning og oppfølging av lærlinger i barnehagen, og er ekstern sensor for Fylkeskommunen.

 

 

 

 

Veggimellom

 


Rita Grini

Medarbeider

Rita jobber som medarbeider på Veggimellom. Hun har tidligere gjennomført kompass-studie, en formell kompetanseheving for ufaglærte medarbeidere i barnehagen, ved Høgskolen i Vestfold. Nå skal hun gjennomføre fagbrev i Barne og Ungdomsarbeider.

 

 

 

 


Anders Ridder-Nielsen

Fagarbeider

Anders har gjennomført internopplæring i barnehagen og er fagarbeider.

 

 

 

 


Trude Schupp Rauan 
Fagarbeider

Trude er utdannet barnepleier, har gjennomført internopplæring og er ansatt som fagarbeider i barnehagen. Hun jobber på Innmaristor de dagene avdelingen er på Skogsloppa, uteavdelingen vår.

 

 

 

 

 

Innmaristor

Siv Andersen
Barnehagelærer

Siv er utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Vestfold, der hun siste året i studiet sitt tok fordypning i fysisk fostring. Siv har videreutdanning i veiledningspedagogikk og er praksislærer for studenter fra høgskolen.

 

 

 

 


Thomas Bjerkholt Ohnstad
Barnehagelærer

Thomas er utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og har sin fordypning i flerkulturell pedagogikk.

 

 

 

 

Heidi Olsen
Medarbeider

Heidi jobber som medarbeider på Innmaristor og har gjennomført "kompass studie" – en formell kompetanseheving for ufaglærte medarbeidere i barnehagen, ved Høgskolen i Vestfold.

 

 

 

 


Trude Schupp Rauan
Fagarbeider

Trude er utdannet barnepleier, har gjennomført internopplæring og er ansatt som fagarbeider i barnehagen. Hun jobber på Innmaristor de dagene avdelingen er på Skogsloppa, uteavdelingen vår.

 

 

 

 


Tove Bjerkholt Ohnstad
Medarbeider

Tove er støtteassistent i barnehagen og er en ressurs for barn og barnegrupper som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging. Denne ressursen er tilgjengelig for hele barnehagen, men Tove har base på Innmaristor.

 

 

 

 

Neringa Gernyte

 

 

 

 

 

   

Faste vikarer

     Camilla Klipper                        Anne Sletholt