Ansatte på Innmaristor

Innmaristor: 452 18 369

Innmaristor er avdelingen for de eldste barna i barnehagen. Etter å ha tilbrakt masse tid i barnehagehverdagen er den både kjent og forutsigbar. Til tross for dette er det viktig å opprettholde en god struktur som gir trygghet.

Å forberede barn for overgangen til skole starter ikke siste året før skolestart. Det er jo nettopp all erfaring og læring fra tidligere år som gir barn muligheten for progresjon på alle utviklingsområder fra første året i barnehagen til siste året som skolestarter.

På Innmaristor skal barna få muligheten til å erfare at det er siste året før skolestart, at hverdagen er kjent men allikevel litt annerledes. Barnehagehverdagen fylles med lek, også når man nærmer seg seks år! Leken er veien inn til barns læring og miljøet tar derfor utgangspunkt i at barn lærer best gjennom lek eller med en lekpreget tilnærming.

Gjennom miljøet i barnehagen og innholdet i hverdagen skal barna nå i større grad enn tidligere få erfaring med det som vil møte dem i første klasse. Lek med tall, bokstaver, mengder, former, farger, tekst, rim og sang legger til rette nettopp for dette møtet. Og fordi dette møtet er noe de aller fleste er veldig spente på får det lov å ta den plassen det tar. Avdelingen har tradisjon for å etablere en formell skolegruppe det siste halvåret barna er i barnehagen. Da får barna være med inn i en verden som kan ligne på det de skal møte og gjennom disse erfaringene mener vi at barna stiller til skolestart med en fordel: de kan masse om de de skal møte!

Vår filosofi er nettopp at det å møte noe nytt og ukjent med erfaringer, vil gi barna forutsetninger for å møte det med trygghet og tro på seg selv og egne ferdigheter, nettopp fordi de har fått lov å leke skole i barnehagen.

Det siste året før skolestart er også barna på Innmaristor Lopper. Barnehagen har egen uteavdeling ved Ulfsbakk. Dette området kjenner barna fra tidligere, men det er først på Innmaristor at barna får to hele dager i uka her. På Loppa har vi har både lavvo, gapahuk og egen robåt. Livet her handler om å bli kjent i naturen og erfare hvordan årstidene gjør seg gjeldende. Gjennom å være en del av uteavdelingen blir barna kjent med samspillet i naturen. I tillegg opparbeider vi nye naturlekeplasser i området og får erfaring med å bruke hammer, spiker og sag. En bedre lekeplass skal du lete lenge etter! Når barna er Lopper får de et utvidet ansvar for å ta vare på egen tursekk og vannflaske, og barna får verdifull erfaring med å være på områder uten inngjerding.