Epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Bortimellom: 45 21 82 64     Midtimellom: 45 21 83 38
Adresse:  Geiteramsveien 63, 3268 Larvik     Innimellom: 92 27 72 67     Innmaristor: 45 21 83 69
Telefon:  33 12 02 95 / 45 21 85 23     Veggimellom: 45 21 84 74        

 

 

Ann Christin Johansen
Daglig leder

Ann Christin er utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Vestfold, med fordypning innen drama og musikk. Hun har i tillegg en videreutdanning i barnehageledelse og barnehageutvikling ved Høgskolen i Finnmark. Som daglig leder har Ann Christin hovedansvaret for barnehagens daglige drift.

 

 

 

Kristina Konradsen
Fagleder

Kristina tok sin førskolelærerutdanning ved Høgskolen i Vestfold, med fordypning innen organisasjon og ledelse. Hun har tatt videreutdanning i migrasjonspedagogikk, veiledningspedagogikk og spesialpedagogikk. Som fagleder har Kristina ansvar for internopplæring og veiledning av alle ansatte, i tillegg til å følge opp alle som er inne i interne eller eksterne kompetansefremmende tiltak.