Eventyrskogen barnehage er en privat foreldreeid barnehage. Vi ligger fint til på Veldre med skogen som nærmeste nabo. Vårt satsingsområde er "Barn og gode naturopplevelser".

Nærhet til skogen og egen uteavdeling ved Ulfsbakk er rammene rundt dagene våre. I Eventyrskogen barnehage lærer vi barna og bli glad i naturen. Å være ute i all slag vær og til alle årstider er både fasinerende og inspirerende. Det er bare når når man forsker i naturen at man kan erfare hva årstidene gjør med naturen. En bedre lekeplass skal man lete lenge etter. Gjennom de estetiske fagområdene får barna utvikle sin fantasi og kreativitet. På samme måte som naturopplevelser gir estetikken oss sterke inntrykksmessige opplevelser i øyeblikket, og i alle prosesser står felleskap, humor og glede sentralt. Vår visjon er "Eventyrskogen barnehage - barnas eget kongerike"

Vi er 26 faste ansatte og har til sammen 86 plasser for barn fra 0 til 6 år. Barnehagen har egen bil med 8 seter og båt i Ulfsbakk. De ansatte i Eventyrskogen barnehage er stolte av arbeidsplassen sin og vi er en barnehage med ambisjoner om å være den beste barnehagen for barn, foreldre og ansatte i Larvik. Vi har nedfelt fire verdier som en rettesnor for arbeidet vårt. Dette er verdier som skal kjennetegne oss som organisasjon og som vi har med oss i møte med barn, foreldre og andre samarbeidspartnere.

Omsorgsfull:
Vi ser enkeltbarnet og møter barna og foreldrenes behov med respekt og innlevelse. Vi skaper trygge rammer rundt barnehagedagen. Miljøet er preget av nærhet, samhold og styrke.

Modig:
Vi er engasjerte og tenker nytt for å skape det aller beste barnehagetilbudet for barn og foreldre.

Kreativ:
Vi er opptatt av lek, skapende virksomhet og gode og varierte naturopplevelser. Kreativiteten er i prosessen og ikke i det ferdige produktet. Vi tar utgangspunkt i det forskende barnet.

Kunnskapsrik:
Vi holder oss oppdatert innen barnehagedrift og fag. Alle ansatte gis mulighet til personlig vekst gjennom kompetanseheving og veiledning